QR Icon

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymasz:

  • wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi Ci utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia
  • skorzystasz z usług Pośrednika pracy i Doradcy zawodowego, którzy pomogą Ci znaleźć pracodawcę,
  • podniesiesz swoje kwalifikacje lub kompetencje dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom oraz innym formom wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz
  • będziesz miał szansę na założenie działalności gospodarczej lub utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Wsparcie udzielane w ramach Projektu zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu przez diagnozę i utworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

Źródło i więcej informacji: https://www.marr.pl/dcaz2/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647