Drukuj

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymasz:

Wsparcie udzielane w ramach Projektu zostanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu przez diagnozę i utworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

Źródło i więcej informacji: https://www.marr.pl/dcaz2/

Odsłony: 227