QR Icon

Gmina Raba Wyżna podobnie, jak inne gminy otrzymała w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w bieżącym roku dofinansowanie na wydatki majątkowe w kwocie: 925 896,00 zł.

W 2020 roku wykorzystano w/w środki na współfinansowanie zadania realizowanego pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową pod torami kolejowymi w Rokicinach Podhalańskich i w Rabie Wyżnej” w kwocie: 220 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 431 023,61 zł.

Pozostała część dofinansowania została ujęta w budżecie Gminy Raba Wyżna na 2021 rok.

logo funduszu

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647