QR Icon

W tej zakładce będą ukazywały się odpowiedzi na częste zapytania.

Ogłoszenia i Informacje

Modernizacja remizy OSP w Rabie Wyżnej

Gmina Raba Wyżna zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja remizy OSP w Rabie Wyżnej polegająca na remoncie pomieszczeń”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r. w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.
Całkowita wartość zadania: 64 575,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 32 287,00 zł.

Więcej…

Przekazanie specjalistycznego sprzętu dla OSP Skawa

W dniu 07.12.2022r. Wójt Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna – Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej Pana Roberta Wodziaka oficjalnie przekazał członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie cztery zestawy specjalistycznego sprzętu bojowego.

Więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Zarządzenie NR 94/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do najmu.

Treść zarządzenia i wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dostępne w BIP.

Bezpłatne badanie profilaktyczne w kierunku Chorób Układu Krążenia oraz Gruźlicy

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej Pan Krzysztof Stachura zaprasza na bezpłatne badanie profilaktyczne w kierunku Chorób Układu Krążenia oraz Gruźlicy.

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192,
w dniach:

1. 03.12.2022 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki
2. 04.12.2022 r. - Zbójecka, Piłatowa
3. 10.12.2022 r. - Skomielna Biała, Skawa
4. 11.12.2022 r. - Skawa
5. 18.12.2022 r. - Luboń Wielki, Szczebel, Mała Góra
6. 24.12.2022 r. - Olechowo
7. 26.12.2022 r. - Luboń Wielki
8. 31.12.2022 r. - Szczebel, Mała Góra, Makuchówka, Okrągła
9. 06.01.2023 r. - Szumiąca, Olechowo
10. 07.01.2023 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Obwieszczenie dostępne w BIP.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647