QR Icon

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna

Wiadomości gminne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna otrzymała w roku 2021 wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Stosowna umowa została podpisana w 9 listopada 2021 r. z Wojewodą Małopolskim.

Więcej…

Realizacja wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Gminie Raba Wyżna

W dniu 30.03.2022 r. Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał porozumie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Raba Wyżna.

Więcej…

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

– Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Na laureatów oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im integracji i pozytywnego przyjęcia w naszym kraju.

Ogłoszenia i Informacje

Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Na podstawienie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 29/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 czerwca 2021 roku informujemy, iż w związku utrzymującymi się upałami i prognozami pogody wskazującymi na wzrost wysokich temperatur powietrza, w dniach 29.06.2022 do 01.07.2022 czas pracy Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej zostaje skrócony do godziny 14.30, kasa w Urzędzie Gminy będzie czynna do godziny 14.00.

 

Więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Zarządzenie NR 47/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dostępne w BIP.

Kondolencje z powodu śmierci ś.p. Stanisława Majchrowicza

Z głębokim żalem informujemy o śmierci

 

 

Stanisława Majchrowicza

Radnego Rady Gminy Raba Wyżna w I kadencji (1990 - 1994)

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie
w Kościele Parafialnym w Skawie
w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15.00
po Mszy Św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku
na Cmentarz Parafialny w Skawie

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają:

Wójt Gminy Raba Wyżna                                                           Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
wraz z pracownikami                                                                                            Radni Gminy Raba Wyżna
Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej                                                                          Sołtysi Gminy Raba Wyżna

Konkurs na Ambasadora Bilansu Kariery 2022

Od 1 lipca sołtysi oraz członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski będą mogli zgłaszać się do konkursu o tytuł "Ambasadora Bilansu Kariery 2022".
Kandydatami do tytułu mogą być aktualnie na dzień zgłoszenia urzędujący sołtysi lub członkowie Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z sołectw położonych w województwie małopolskim, którzy aktywnie wspierają rozwój osobisty lub zawodowy mieszkańców w swoich sołectwach.

Więcej…

Nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647