QR Icon

Wiadomości

>

„Aktywny samorząd” - złóż wniosek do 31 sierpnia!

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

Czytaj dalej

Drukuj

>

DOFE 2022 – zgłoś się już dziś!

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a nawet Europą? Teraz masz na to szansę!  Dni Otwarte Funduszy Europejskich to świetna okazja, aby wypromować swój projekt i wymienić się doświadczeniami z innymi Beneficjentami.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Ogłoszono IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Związek Euroregion „Tatry” ogłasza w dniu 08.07.2022 r. IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w naborze dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

Czytaj dalej

Drukuj

>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Raba Wyżna

Logo -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki

Gmina Raba Wyżna otrzymała w roku 2021 wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Stosowna umowa została podpisana w 9 listopada 2021 r. z Wojewodą Małopolskim.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Realizacja wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Gminie Raba Wyżna

Logo projektu - Poznaj Polskę i Ministerstwa Edukacji i Nauki

W dniu 30.03.2022 r. Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał porozumie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Raba Wyżna.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

– Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Na laureatów oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im integracji i pozytywnego przyjęcia w naszym kraju.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Amicus Hominum - Nabór zgłoszeń 2022 rozpoczęty!

Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.  

Czytaj dalej

Drukuj

>

Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak co roku, zaprasza seniorów do udziału w projekcie pn. „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”.

Spotkania odbywają się w Instytucie oraz na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach przy ul. Totus Tuus 30-34.

Czytaj dalej

Drukuj

>

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach 2007 do 2015 (tj. 7 – 15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców czy opiekunów prawnych był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy, lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej, przez rok.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest:
- wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą: stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.,
- formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wnioski należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Targu w terminie do 15 maja 2022 r.

Wniosek wystawiany przez lekarza leczącego dziecko jest kwalifikowany przez Lekarza Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej. Po pozytywnej kwalifikacji dziecko zostanie skierowane na turnus rehabilitacyjny. Pierwszeństwo w skierowaniu mają dzieci, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni i jest całkowicie bezpłatny. Centra Rehabilitacyjne Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Całodzienne wyżywienie, a także opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

Terminy turnusów:

  • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego :
    • CRR Iwonicz – Zdrój:  14.07 – 03.08.2022 r.
    • CRR Świnoujście: 11.08 – 31.08.2022 r.
  • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
    • CRR Horyniec – Zdrój: 17.07 – 06.08.2022 r.

Szczegółowe informację, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać:

PT KRUS w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Zacisze 17 pok. 107
lub tel: 182648462, 182669389 wew. 26 i 27

Drukuj

>

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w WFOŚiGW w Krakowie

Szanowni Państwo,

WFOŚiGW w Krakowie informuje, że w dniu 12.04.2022 r. na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został ogłoszony nabór na Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu w wymiarze: 1 osoba – 1 etat.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647