QR Icon

Analiza stanu zabytków na terenie gminy było tematem wiodącym podczas sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Marta Worwa, młodszy referent ds.ochrony środowiska Urzędu Gminy. W gminnej ewidencji znajduje się 258 obiektów z czego 11 sakralnych (kościoły, kaplice), 28 to figury, krzyże, dzwonnice, 16 obiektów użyteczności publicznej (m.in. stacje PKP, Dom Parafialny w Rabie Wyżnej), 191 budynków mieszkalnych oraz 12 budynków gospodarczych. W miejscowościach orawskich zlokalizowanych jest także 13 stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2013 wykonane zostały renowacje: kamiennego słupa przy figurze św.Nepomucena w Podsarniu, kapliczki w Sieniawie oraz kamiennej kapliczki na cmentarzu w Harkabuzie. W chwili obecnej gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie prac restauratorskich przy grocie w Rokicinach Podhalańskich. Temat ten wzbudził wiele pytań, związanych głównie z możliwością ochrony przed całkowitym zniszczeniem niektórych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.

W związku z pisemną rezygnacją z funkcji radnego Pana Jacka Zająca, Rada Gminy podjęła uchwałę o wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 28 lutego 2014 r. Pan Jacek Zając pełnił funkcję radnego od 1998 roku, w obecnej kadencji pracował w stałych komisjach Rady Gminy oraz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Socjalnej. Wójt gminy oraz Rada Gminy złożyła podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

W dalszej części sesji przyjęte zostały uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej powiatowi nowotarskiemu. W ramach przekazanej dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł wykonana zostanie przebudowa pobocza dróg powiatowych w Sieniawie i Podsarniu.

Galeria zdjęć tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647