QR Icon

Analiza funkcjonalności i realizacji Programu Gospodarki w gminie, była wiodącym tematem obrad.

Informacje w części finansowej przedstawił kierownik ZGKiM Pan Jan Sarniak. Według stanu na 30 kwietnia 2014 roku gospodarstw obsługiwanych przez firmę ASA na terenie gminy jest 3210, w tym w grupie zamieszkałych przez:

- 1 - 2 osób 1238 gospodarstw

- 3 - 5 osób 1658 gospodarstw

- 6 i więcej osób 314 gospodarstw

Pod względem segregowania odpadów 2448 gospodarstw zadeklarowało  segregowanie śmieci, a 762 gospodarstwa zadeklarowały, że nie będą segregowały. 

Nieznacznie wzrosła liczba gospodarstw, które nie segregują śmieci. Średnia miesięczna wysokość naliczeń za wywóz odpadów w miesiącu styczniu i lutym 2014 wynosi ok. 70 947 zł, natomiast w miesiącach marzec i kwiecień wyniosła ok. 71 030 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami stanowią ok. 1-2% wszystkich należności. Mieszkańcy, którzy nie dokonują terminowo wpłat otrzymują wezwania do zapłaty. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, dzięki którym będzie możliwe wystawianie tytułu wykonawczego i egzekwowanie należności przez Urzędy Skarbowe. Na terenie gminy tylko 14 gospodarstw nie złożyło deklaracji, dużo było także numerów "ślepych", tzn. nie istniejących w terenie. Pani Agnieszka Pędzimąż inspektor referatu Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła informacje na temat kontroli, jaką w marcu br. przeprowadził Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w zakresie całokształtu gospodarki odpadami. Wyniki kontroli wskazują, że gmina bardzo dobrze wywiązała się z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminie. Podsumowania analizy dokonał sekretarz gminy Pan Robert Migiel, podkreślając że dopiero od 01 lipca 2013 wdrożone zostały narzędzia, pozwalające odpowiednio monitorować wskaźniki. Reklamacje zgłaszane do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej załatwiane są na bieżąco. 

W dalszej części sesji podjęte zostały uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka, Harkabuz, Bukowina-Osiedle, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Podsarnie i Skawa. W sesji udział wzięli kierownicy Samodzielnych Publicznych Wiejskich Ośrodków Zdrowia z Raby Wyżnej, Skawy i Sieniawy, którzy przedstawili sprawozdania finansowe za 2013 rok.

Galeria zdjęć tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647