QR Icon

W niedzielne południe 26 października w Rabie Wyżnej odbyły się uroczystości związane z 25-leciem Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Członkowie koła oraz zaproszeni goście wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej, po której udali się na wspólny obiad do Domu Strażaka.
Gości i seniorów powitał przewodniczący zarządu koła Pan Adam Pęksa. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin: Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz oraz Spytkowic Pan Franciszek Sidełko, prezes Banku Spółdzielczego Pani Halina Szewczyk, Zastępca Wójta Pan Rafał Grygorowicz,  Starosta Pan Krzysztof Faber, Radna Sejmiku Małopolskiego Pani Barbara Dziwisz, Przewodniczący Rad Gmin ze Spytkowic i Raby Wyżnej, Księża z parafii Raba Wyżna, Sekretarze gmin Raba Wyżna i Spytkowice,  Pan Andrzej Antolak, Kierownik GOPS oraz Sołtysi.

W trakcie spotkania odbyło się wręczenie Honorowych Złotych odznaczeń dla siedmiu zasłużonych, członków oraz dla naszych dobrodziejów w osobach: Ks. Antoni Zuziak, Pani Prezes Haliny Szewczyk i Wójta Gminy Pana Andrzeja Dziwisza. Zasłużeni członkowie koła od Głównego Zarządu otrzymali Dużą Złotą Odznakę Honorową Związku. Były też dyplomy uznania od Zarządu Głównego Związku dla 39 osób, które w imieniu Zarządu Głównego wręczyła Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Pani Wanda Szelągowska i Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Myślenicach Pani Władysława Kłępa.  Listy gratulacyjne od Wójta Gminy Spytkowice  i Wójta Gminy Raba Wyżna wręczyli seniorom ich autorzy. Podczas uroczystości zebrani obejrzeli prezentację multimedialną "Historia koła". Zarząd koła złożył podziękowania sponsorom i dobroczyńcom, wręczając drobne upominki.  Wielu zacnym gościom serdecznie dziękujemy za obecność.
Zarząd Koła z rąk wójta Gminy Spytkowice otrzymał pamiątkową Statuetkę, a także pamiątkowy medal od wójta Gminy Raba Wyżna. Otrzymaliśmy również życzenia od Pani Barbary  Dziwisz i piękną książkę, a starosta i prezes BS przekazali listy z życzeniami. Zostały odczytane listy z gratulacjami od Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza i Przewodniczącej Zarządu Głównego Związku Pani Elżbiety Arciszewskiej. Dzieci z zespołu "Kropianki" pod opieką Pani Elżbiety Smółki przedstawiły krótki okolicznościowy program i wręczyły róże swoim wybranym babciom i dziadziom. Członkowie koła ze Spytkowic i Raby Wyżnej wyrazili podziękowanie obecnemu zarządowi, wręczając piękne bukiety kwiatów i słodycze. Wielu uczestników spotkania wpisało się do Kroniki Koła. Krótką historię koła na fotogramach przygotowała Pani Zofia Czyszczoń. Dobrą obsługę zapewniła firma kateringowa, a do tańca przygrywał "Edi". Wszyscy bawili się wspaniale, nie patrząc na wiek  i swoje niesprawności.
Wyrazy podziękowania i głębokiego szacunku zarząd składa Gospodarzom uroczystości - Panom Wójtom obu Gmin oraz Kierownikowi GOPS i Dyrektorowi GOK.

Teresa Rusnak

Galeria zdjęć.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647