QR Icon

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową na 2015 rok.

Strukturę projektu budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Mach-Fiedor. Źródłami dochodów są m.in.podatki od osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, subwencje, w tym m.in. oświatowa i wyrównawcza, dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacje celowe. Dochody gminy ogółem stanowią 42 378 452 zł, natomiast wydatki 41 268 071 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 110 381 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

Uchwałę budżetową zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa oraz stałe komisje przy Radzie Gminy. 

Galeria zdjęć tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647