QR Icon

W ostatni dzień czerwca odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której wójt Pan Andrzej Dziwisz uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała została przyjęta przy jednym głośnie przeciw. Radni w dyskusji podkreślili szeroki zakres inwestycji wykonanych w minionym roku, a także wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, w tym unijnych. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy przedstawiła Pani Małgorzata Mach-Fiedor, skarbnik gminy. W dalszej części Pan Tomasz Rajca odczytał opinię komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia gminy, a także postawił wniosek o udzielenie wójtowi gminy absolutorium za 2014 rok. 

Podczas sesji zaprzysiężony został nowy radny - Pan Andrzej Sularz, który zastapi w Radie Gminy radną Ewę Miśkowiec. Zaświadczenie o wyborze wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej Pani Stanisława Dziwisz-Franczak. 

Galeria zdjęć tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647