Drukuj

W ostatni dzień czerwca odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której wójt Pan Andrzej Dziwisz uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała została przyjęta przy jednym głośnie przeciw. Radni w dyskusji podkreślili szeroki zakres inwestycji wykonanych w minionym roku, a także wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, w tym unijnych. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy przedstawiła Pani Małgorzata Mach-Fiedor, skarbnik gminy. W dalszej części Pan Tomasz Rajca odczytał opinię komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia gminy, a także postawił wniosek o udzielenie wójtowi gminy absolutorium za 2014 rok. 

Podczas sesji zaprzysiężony został nowy radny - Pan Andrzej Sularz, który zastapi w Radie Gminy radną Ewę Miśkowiec. Zaświadczenie o wyborze wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej Pani Stanisława Dziwisz-Franczak. 

Galeria zdjęć tutaj.

Odsłony: 3264