Drukuj

Dnia 5.09.2015 roku odbyły się Zespolańskie Krzciny, czyli oficjalne nadanie imienia Zespołowi Góralskiemu Rabiańsko Śleboda, który działa na terenie Raby Wyżnej od 2013 roku.


Rodzicami chrzestnymi Zespołu zostali: pani Alicja Targosz- sołtys wsi Raba Wyżna, prezes Stowarzyszenia „Aktywni Rabianie” oraz pan Adam Sawina- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Socjalnej w gminie Raba Wyżna, działacz społeczny pasowany na Zbójnika w Bukowinie Tatrzańskiej.
Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy uczestniczy przeszli barwnym korowodem do remizy OSP w Rabie Wyżnej, gdzie kontynuowano wielkie świętowanie.
Najpierw kierownik, instruktor zespołu- Ewelina Majchrowicz wraz z Prezesem Fundacji Galicja- Łukaszem Szklarzem, pod której skrzydłami zespół prowadzi swoją działalność, przywitali gości oraz po krótce przybliżyli im historię zespołu. Następnie głos został przekazany chrzestnym, którzy złożyli zespołowi najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli prezenty. Potem nastąpiło uroczyste przyrzeczenie, którego tekst brzmiał następująco:
Wsem i ku potomności to się daje, co pańskiego roku dwutysięcniego i piętnastego, zaś dnia wrześniowego piątego w Rabie Wyżnej cłonkowie zespołu góralskiego "Rabiańsko Śleboda" ślubowali:
Ku pamiynci tradycji ojców nasyk, fcemy z Bozym błogosławieństwem krzewić, kultywować i pielęgnować tradycyje i kulture ludowom na nasyj ziemi.
Przeto zobowiązujemy sie prowadzić i rozwijać nas zespół góralski, ftoremu dziś oficjalnie nadajemy nazwę Rabiańsko Śleboda i ftoremu przed oblicem Boga przyrzekomy strzec tradycji przodków nasyk, sanować jom i nigdy o niyj nie zabocyć, a w kozdym zakątku świata dbać o dobre imie nasyj dziedziny.
Kozdy nowy  cłek przychodzący do zespołu "Rabiańsko Śleboda" nabiero praw cłonkowskich dopiyro po złozeniu ninejsego ślubowanio.
Tak nom dopomóz Bóg.
Kolejno Zespół zaprezentował się na scenie. Najpierw wystąpiła grupa dziecięca, a następnie grupa starsza. Brawom nie było końca.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z zespołem „Eis – dur”.
Jako kierownik zespołu Rabiańsko Śleboda chciałabym serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie, zaangażowanie oraz wspaniałą zabawę do białego rana. Szczególnie chcę podziękować: naszym cudownym chrzestnym za ogrom wsparcia oraz liczne dobre rady, księżom z Parafii w Rabie Wyżnej – za błogosławieństwo na dalszą działalność zespołu, rodzinom członków Zespołu za pomoc w organizacji tej tak ważnej dla nas imprezy, naszym sponsorom za wsparcie finansowe, delegacjom zespołów: Zbójecko Familia oraz Siekiernica za to że świętowaliście razem z nami, fotografom: Katarzynie Gracz oraz Maciejowi Wróbel- przedstawicielowi SZG Skalni ,za wykonanie pięknych zdjęć, kierownik GOK Elżbiecie Smółka oraz komendantowi OSP Raba Wyżna Kazimierzowi Świder za udostępnienie sal, muzykantom za oprawę muzyczną oraz moim kochanym, niezastąpionym podopiecznym- członkom ZG Rabiańsko Śleboda- za to, że po prostu jesteście i chcecie razem ze mną kultywować tradycję ludową na terenie naszej gminy! Wielkie Bóg zapłoć syćkim!

Odsłony: 3429