QR Icon

WÓJT GMINY RABA WYŻNA informuje, iż w dniu 22.02.2012r. (tj. środa) w godz. od 9.30 -15.30 w urzędzie Gminy Raba Wyżna w pok. 3-01A  będzie pełnił dyżur przedstawiciel firmy BUDPLAN Sp. z.o.o. udzielając informacji i wyjaśnień w zakresie wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647