QR Icon

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Socjalnej Rady Gminy Raba Wyżna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie nagrody oraz stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Raba Wyżna.

W trakcie weryfikacji oceniane były wyniki sportowe, jakie poszczególni zawodnicy osiągnęli w 2011 roku i skierowano wniosek do Wójta o przyznanie:
I. Trzech okresowych stypendiów sportowych I stopnia w kwocie 350,00 zł miesięcznych na okres 8 miesięcy, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w roku 2011 dla:
Estery Siarka
Adriana Siarka
Moniki Rapacz
II. Nagrody pieniężnej I stopnia w kwocie 1750,00 dla Mateusza Biernata za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w 2011 roku.

Nagrodę i stypendia wręczył Wójt Andrzej Dziwisz podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2012 roku. Mateusz Biernat jest właścicielem psiego zaprzęgu, z  którym zdobywa nagrody w całej Polsce. Pokaz zaprzęgu można było obejrzeć podczas Memoriału im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich.  Stypedyści z Gminnego Klubu Sportowego Podsarnie – Raba Wyżna w minionym roku uczestniczyli w ponad 40 zawodach w Polsce i za granicą. Stypendia i nagrody przeznaczone zostaną na szkolenia i zakup sprzętu dla zawodników.
Tekst i zdjęcia: Gabriela Stachura

Galeria tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647