Drukuj

flaga i godło Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje celową  na realizację  zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj.na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od  1 stycznia do 29 maja 2021r.

Całkowity koszt zadania wynosi 9597,17 złotych, w tym kwota 7672,00 złotych to dotacja finansowana ze środków budżetu państwa.

Źródło i więcej informacji: w serwisie internetowym GOPS w Rabie Wyżnej

Odsłony: 241