Drukuj

Gmina Raba Wyżna zakończyła realizację zadania pn.: „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podsarniu polegająca na remoncie i zabezpieczeniu placu manewrowego”.
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2021 r., w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”.

W ramach zadania zostały wykonane: roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów - 188,5 m3,  zabezpieczenie placu narzutem kamiennym - 69,5 m3.  
Całkowity koszt w/w  zadania wynosi 101 000 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 50 000,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 222