Drukuj

Flaga i godło państwowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotacje celową  na realizację  zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art.121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj.na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki    w okresie od  30 maja do 31 grudnia 2021r.

Więcej informacji w serwisie GOPS w Rabie Wyżnej pod adresem: https://gopsrw.pl/n,dodatek-dla-pracownikow-socjalnych

Odsłony: 155