QR Icon

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!

Dzięki Państwu wiemy

 • jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
 • jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
 • jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
 • jakie są cele podróży Polaków,
 • jakie są warunki życia w Polsce,
 • jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)
 • Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD)
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
 • Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10)
 • Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02)

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/

Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647