QR Icon

Zespole Księgowości w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty.  Miejsce wykonywania pracy – Kraków

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie: do 21.02.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

źródło i więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2231189,ogloszenie-o-naborze-kp11142023-referent-w-zespole-ksiegowosci-w-wymiarze-2-osoby-2-etaty.html

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647