QR Icon

Konsultacje społeczne, czyli proces, w toku którego przedstawione zostają obywatelom zamierzenia władz dotyczące m.in. podejmowanych przedsięwzięć lub zmian w aktach prawnych. W ramach konsultacji przedstawione zostają plany i zamierzenia, ale również wysłuchane opinie mieszkańców. Konsultacje społeczne stanowią więc sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).

Etapy procesu konsultacji społecznych:

  • informowanie o zamierzenia/planach,
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
  • wymiana opinii,
  • znajdowanie rozwiązań,
  • informowanie o finalnej decyzji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym targu informuje, że w dniach 05.06.2015-15.06.2015 przeprowadzony zostanie remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Skawa. Na odcinku od 5+965 do 6+740 km, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Wiadomości gminne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna otrzymała w roku 2021 wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Stosowna umowa została podpisana w 9 listopada 2021 r. z Wojewodą Małopolskim.

Więcej…

Realizacja wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Gminie Raba Wyżna

W dniu 30.03.2022 r. Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał porozumie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Uzyskano dofinansowanie w formie dotacji na realizację wycieczek dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Raba Wyżna.

Więcej…

Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

– Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Na laureatów oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im integracji i pozytywnego przyjęcia w naszym kraju.

Ogłoszenia i Informacje

Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Na podstawienie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 29/2021 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 czerwca 2021 roku informujemy, iż w związku utrzymującymi się upałami i prognozami pogody wskazującymi na wzrost wysokich temperatur powietrza, w dniach 29.06.2022 do 01.07.2022 czas pracy Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej zostaje skrócony do godziny 14.30, kasa w Urzędzie Gminy będzie czynna do godziny 14.00.

 

Więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Zarządzenie NR 47/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dostępne w BIP.

Kondolencje z powodu śmierci ś.p. Stanisława Majchrowicza

Z głębokim żalem informujemy o śmierci

 

 

Stanisława Majchrowicza

Radnego Rady Gminy Raba Wyżna w I kadencji (1990 - 1994)

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie
w Kościele Parafialnym w Skawie
w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15.00
po Mszy Św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku
na Cmentarz Parafialny w Skawie

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają:

Wójt Gminy Raba Wyżna                                                           Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
wraz z pracownikami                                                                                            Radni Gminy Raba Wyżna
Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej                                                                          Sołtysi Gminy Raba Wyżna

Konkurs na Ambasadora Bilansu Kariery 2022

Od 1 lipca sołtysi oraz członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski będą mogli zgłaszać się do konkursu o tytuł "Ambasadora Bilansu Kariery 2022".
Kandydatami do tytułu mogą być aktualnie na dzień zgłoszenia urzędujący sołtysi lub członkowie Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z sołectw położonych w województwie małopolskim, którzy aktywnie wspierają rozwój osobisty lub zawodowy mieszkańców w swoich sołectwach.

Więcej…

Nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647