QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje...

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, informuje się, że w przypadku znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) należy taki incydent zgłosić do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, dla terenu gminy Raba Wyżna jest to Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu tel. 18 26 62 321.

Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób, skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi, zaś pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy, niesie ogromne ryzyko, bowiem wirus wywołujący tę chorobę zachowuje szczególnie długą swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647