Drukuj

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „Głuszec” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 228,
w dniach:
1. 07.11.2021 r. - łowisko Raba Wyżna
2. 14.11.2021 r. - łowisko Bielanka
3. 21.11.2021 r. - łowisko Sieniawa Jamne
4. 05.12.2021 r.- łowisko Sieniawa Bucznik
5. 02.01.2022 r. - łowisko Rdzawka II
6. 09.01.2022 r. - łowisko Bielanka
7. 16.01.2022 r. - łowisko Raba Wyżna
Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Treść obwieszczenia dostępna w BIP.

Odsłony: 948