QR Icon

W związku z wystąpieniem w dniu 06.12.2021r. incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych Sweco Polska sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie w serwisie internetowym informacji o incydencie wraz z opisem zdarzenia i podjętymi działaniami.

Otrzymane pismo w załączeniu:

Zawiadomienie o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

oraz link do dokumentu na stronie projektu: https://dk7rabkachyzne.pl/2021/12/23/informacja/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647