QR Icon

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że do 31 stycznia przyjmowane są zgłoszenia do uczestnictwa w organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Zabytek Zadbany”. O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków. Celem konkursu jest promocja najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami.

Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. O wyróżnienie można ubiegać się w następujących kategoriach:
- Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
- Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
- Adaptacja obiektów zabytkowych;
- Architektura i budownictwo drewniane;
- Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
- Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://nid.pl/2021/12/30/rozpoczecie-kolejnej-edycji-konkursu-zabytek-zadbany-2022/

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647