QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „SZARAK” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 119, w dniach:

1. 09.10.2022 r. - Zawada po drogę skawiańską

2. 16.10.2022 r. - Hajdówka

3. 23.10.2022 r. - Krzeczowskie – Księży Las

4. 30.10.2022 r. - Łętownia – Las Państwowy

5. 05.11.2022 r. - Hanusiaka Brzeg – Księży Las

6. 11.11.2022 r. - Przykiec – Majów Las – Wodociągi

7. 13.11.2022 r. - Potoki Bąbola

8. 20.11.2022 r. - Szkoła Rolnicza – Łysa Góra

9. 27.11.2022 r. - Niewiadomiec

10. 04.12.2022 r. - Wichrowa Szwajce

11. 11.12.2022 r. - Pod Zakopianką – Granieczny

12. 18.12.2022 r. - Przykiec

13. 24.12.2022 r. - Flakówka

14. 31.12.2022 r. - Potoki Babola

15. 06.01.2023 r. - Głębiec

16. 08.01.2023 r. - Przykiec – Balcerz – Wodociągi

17. 15.01.2023 r. - Łętownia – Las Państwowy

18. 22.01.2023 r. - Szkoła Rolnicza

19. 29.01.2023 r. - Potoki Babola

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 15.30

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Obwieszczenie znajduje się w BIP.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647