QR Icon

Gmina Raba Wyżna zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja remizy OSP w Rabie Wyżnej polegająca na remoncie pomieszczeń”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r. w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.
Całkowita wartość zadania: 64 575,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 32 287,00 zł.