QR Icon

Szanowni Państwo,

mam przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy działania związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Raba Wyżna do 2030 roku.

Dedykowane prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, a następnie identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Chcemy powiązać priorytety i kierunki interwencji, które zostaną zapisane w strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach szczebla krajowego i regionalnego - dzięki temu zwiększymy szanse naszej gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia. Chcemy jednak przede wszystkim, aby cele i zadania strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania naszych mieszkańców.

Zgodnie z powyższym, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Raba Wyżna do 2030 roku będą prowadzone w sposób partycypacyjny. Do zespołu roboczego odpowiedzialnego za wy-pracowanie założeń dokumentu zaproszeni są przedstawiciele środowisk lokalnych. Jednocześnie cały proces będzie prowadzony w oparciu o znowelizowane przepisy, które szczegółowo określają procedurę opracowania, jak również zawartość merytoryczną dokumentu. Prace będą moderowali
i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Niniejszym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Raba Wyżna do 2030 roku. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 07 września (czwartek) o godz. 12:00 w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury (remiza OSP) w miejscowości Raba Wyżna.
Strategia jest kluczowym dokumentem dla naszej gminy. Określa w jakim kierunku planujemy się rozwijać oraz przedstawia ku temu nasz plan. Będzie służyła nam i przyszłym pokoleniom przez kolejne lata. Będę bardzo wdzięczny za aktywny udział i współpracę w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Raba Wyżna do 2030 roku.

Wójt Gminy Raba Wyżna

Andrzej Dziwisz

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647