QR Icon

W Gminie Raba Wyżna jest osiem sołectw: Bielance, Bukowinie Osiedlu, Harkabuzie, Podsarniu, Rabie Wyżnej, Rokicinach Podhalanskich, Sieniawie i Skawie.

Informacje dotyczące Sołectw z Gminy Raba Wyżna dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiadomości gminne

„Aktywny samorząd” - złóż wniosek do 31 sierpnia!

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

Więcej…

DOFE 2022 – zgłoś się już dziś!

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a nawet Europą? Teraz masz na to szansę!  Dni Otwarte Funduszy Europejskich to świetna okazja, aby wypromować swój projekt i wymienić się doświadczeniami z innymi Beneficjentami.

Więcej…

Ogłoszono IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Związek Euroregion „Tatry” ogłasza w dniu 08.07.2022 r. IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w naborze dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

Więcej…

Ogłoszenia i Informacje

AKTYWNA MAŁOPOLSKA

Program Aktywna Małopolska to cykl zajęć prowadzonych w ramach różnych aktywności sportowych, na terenie województwa małopolskiego, przeznaczony dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby dotychczas nieuprawiające danej dyscypliny sportu jak i osoby uprawiające ją na co dzień. Aktywności sportowe prowadzone są w okresie od 1.07 do 30.11.2022. Lokalizacja to m.in.: Zakopane, Kraków, Nowy Targ. Zajęcia prowadzone będę również w innych miejscowościach, które wyłonione zostaną w procesie rekrutacji.

Więcej…

Zbliża się koniec realizacji projektu dot. wywozu i unieszkodliwianie azbestu

W związku z kończącą się realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Raba Wyżna zachęca mieszkańców do jak najszybszego składania wniosków.

Więcej…

UWAGA OSTRZEŻENIE!

Wójt Gminy Raba Wyżna ostrzega przed osobami, które podają się za pracowników Urzędu Gminy i kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie lub osobiście w celu sprawdzenia źródeł ciepła, czy też kontroli pieców.

Więcej…

Bezpieczne Grzybobranie!

W ślad za Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu, Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina, że zbieranie grzybów wymaga wiedzy oraz doświadczenia!

Więcej…

Nabór na stanowisko podinspektor ds. środków pomocowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 12 sierpnia 2022 r.  do godz. 13:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy, 34 721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. środków pomocowych lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP  - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647