QR Icon

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Raba Wyżna na lata 2016 - 2022.

 

Informacje dotyczące Strategii Gminy Raba Wyżna dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiadomości gminne

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie?

Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Więcej…

Oszczędzamy w biurze

PROPOZYCJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII W BIURZE

Katalog działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii jest bardzo szeroki. Do istotnych działań w tym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

Więcej…

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023

Rozpoczął się nabór wniosków do 7. edycji konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023".

Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest konkurs towarzyszący „Mikro Firma za rogiem 2023". Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę w Małopolsce. Do udziału kwalifikują się również firmy, których miejscem prowadzenia działalności jest województwo małopolskie. Podsumowanie i nagrodzenie laureatów przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

Więcej…

Ogłoszenia i Informacje

Modernizacja remizy OSP w Rabie Wyżnej

Gmina Raba Wyżna zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja remizy OSP w Rabie Wyżnej polegająca na remoncie pomieszczeń”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r. w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.
Całkowita wartość zadania: 64 575,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 32 287,00 zł.

Więcej…

Przekazanie specjalistycznego sprzętu dla OSP Skawa

W dniu 07.12.2022r. Wójt Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna – Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej Pana Roberta Wodziaka oficjalnie przekazał członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie cztery zestawy specjalistycznego sprzętu bojowego.

Więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Zarządzenie NR 94/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do najmu.

Treść zarządzenia i wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dostępne w BIP.

Bezpłatne badanie profilaktyczne w kierunku Chorób Układu Krążenia oraz Gruźlicy

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej Pan Krzysztof Stachura zaprasza na bezpłatne badanie profilaktyczne w kierunku Chorób Układu Krążenia oraz Gruźlicy.

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 192,
w dniach:

1. 03.12.2022 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki
2. 04.12.2022 r. - Zbójecka, Piłatowa
3. 10.12.2022 r. - Skomielna Biała, Skawa
4. 11.12.2022 r. - Skawa
5. 18.12.2022 r. - Luboń Wielki, Szczebel, Mała Góra
6. 24.12.2022 r. - Olechowo
7. 26.12.2022 r. - Luboń Wielki
8. 31.12.2022 r. - Szczebel, Mała Góra, Makuchówka, Okrągła
9. 06.01.2023 r. - Szumiąca, Olechowo
10. 07.01.2023 r. - Luboń Mały, Luboń Wielki

Rozpoczęcie polowań zbiorowych — godz. 8.00, zakończenie — godz. 16.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Obwieszczenie dostępne w BIP.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647