Drukuj

Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 852.
Karty do głosowania wydano 207 osobom.

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 207 osób to jest 24,30% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 206, to jest 99,52% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu: niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Radnym został wybrany: ― MARSZAŁEK Zbigniew z listy nr 2 KWW ZBIGNIEWA MARSZAŁEK.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy

Odsłony: 452