>

Aktualna działalność kulturalna w Gminie Raba Wyżna

Gminny Ośrodek  Kultury w Rabie Wyżnej w 8 miejscowościach naszej gminy prowadzi różnorodną działalność kulturalną. Realizuje swoje zadania poprzez  koordynację  imprez w Gminie, prowadzi wymianę zespołową w kraju, oraz za granicą. GOK  promuje inicjatywy indywidualne i zespołowe w dziedzinie kultury. Gmina Raba Wyżna i Zespoły Góralskie „Kropianki” i „Hajducy" pod kier. Elżbiety Smółki gościły w Rabie Wyżnej ,oraz wspólnie występowały z Zespołami Regionalnymi z Jugosławii, Ukrainy, Szkocji, Francji, Japonii,  Portugalii, Finlandii, Bułgarii, Norwegii, Kalifornii , Słowacji, Chorwacji.

Gminny Ośrodek Kultury w ramach kultywowania tradycji organizuje oraz współorganizuje wraz z dyrektorami szkół, przedszkoli, KGW, stowarzyszeniami, sołectwami Gminy Raba Wyżna. Przeglądy kolędnicze, konkursy kolęd i pastorałek wszystkich grup zespołowych, chóralnych, orkiestr dętych koncertując i występując od przedszkola, aż do seniora.

W ramach integracji Gminy Raba Wyżna został od ośmiu lat z inicjatywy Pana Wójta Gminy Andrzeja Dziwisz zorganizowany wspólny gminny opłatek 8 sołectw integrujący wszystkie grupy społecznej naszej gminy.

Zespoły, grupy teatralne, dziecięce, młodzieżowe kultywują tradycję w/w regionów. Chóry, orkiestry dęte, zespoły regionalne muzyki góralskie i orawskie, KGW, stowarzyszenia biorą czynny udział w uroczystościach gminnych, państwowych i kościelnych. Czynny udział biorą również w uroczystych mszach świętych w ramach świąt Bożego Narodzenia, Nowego roku, III Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, Świąt wielkanocnych, Bożego Ciała, Matki Boskiej Zielnej, Dożynek, Pożegnania lata, Sieniawiańskiego lata, święta bobu, Ziemniaka, Święto poezji Góralskiej i Orawskiej, święta Orawy, odpustów, spotkań poetyckich i teatralnych.

Promocja Gminy to wiele godzin prób wszystkich zespołów regionalnych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych, chóralnych, orkiestr dętych, występy koncertowe – to ciężka wielogodzinna i wieloletnia praca wolontariatu tych, którzy kochają tradycję naszej małej ojczyzny.

 

Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej

Drukuj