QR Icon
>

Społeczność lokalna

Gminę Raba Wyżna zamieszkuje ponad 14 tysięcy osób. Liczba mieszkańców Gminy w latach 2000 do 2011 nieznacznie wzrosła, co może wynikać z faktu coraz częściej obserwowanego zjawiska migracji mieszkańców miast na tereny wiejskie.

Znani mieszkańcy

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz  urodził się w Rabie Wyżnej 27 kwietnia 1939 roku jako syn Stanisława i Zofii z domu Bielarczyk. W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły, następnie pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu. Po śmierci Ojca świętego Jana Pawła II, Papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a w 2006 roku kreował go kardynałem. <źródło http://diecezja.pl/> Mieszkańcy Raby Wyżnej mogą poszczycić się więc szlakami, które przed laty przemierzał Ojciec Święty Jana Paweł II wraz z ks. Kardynałem Dziwiszem.

Wanda Czubernat – poetka ludowa, autorka tekstów Kabaretu Truteń .

 

Kabaret Truteń istnieje od 1993. Założony przez Mateusza Papierza oraz Stanisława i Roberta Sularzów ze Skawy gmina Raba Wyżna. Teksty do kabaretu pisze Wanda Czubernatowa z Raby Wyżnej. Do kabaretu dołączyli kolejno Grzegorz Bochnak, Paweł Czech, Krzysztof Gocał. W tej chwili kabaret występuje w pięcio osobowym składzie.

Nagrody i występy: Kabaret popularyzuje gminę występując w całej Polsce i za granicą. Jest laureatem trzykrotnie I miejsca w Przeglądzie Kabaretów Wiejskich na szczeblu ogólnopolskim (1995,1998,2000)

  • Dwukrotnie II miejsca 1997, 1998
  • Dwukrotnie III miejsca 1996, 2002
  • Nagroda prezesa telewizji 1998
  • Grand Prix w 2001 i puchar Jerzego Buzka
  • Na przeglądzie ogólnopolskim w Ełku – "mulatka 1995" – I nagroda
  • Na przeglądzie ogólnopolskim w Ełku – "mulatka 1997" – wyróżnienie
  • Występy w ministerstwie rolnictwa 1998 r- promocja gminy turystycznej
  • "Szczebel do kariery" – Fundacja Kultury wsi 2000 r

Nagrania radiowe i telewizyjne – m.in "Trombita", "Gotowanie na ekranie", "W karczmie "w radiowym "kogutku " "kawa czy herbata", radiowy , promocja książki "Wieście ze słuchanicy " ( Czubernatowa z Tischnerem i szereg innych. Dwukrotnie turnee po Kanadzie, czterokrotne po USA.

Setki występów w całej Polsce na festynach, dożynkach, festiwalach kapusty, ziemniaka propagujących zdrową żywność, agroturystykę, wiedzę o małej ojczyźnie. Itp.

 

 

 

Władysław Szepelak – żołnierz Armii Krajowej, poeta, gawędziarz ludowy.
Urodził się 10 grudnia 1924r. w Zakopanem, dzieciństwo spędził w Bielance, gdzie matka odziedziczyła ziemię i ukończył tam szkołę powszechną. W chwili wybuchu wojny miał prawie 15 lat. W tym czasie granicy słowackiej pilnowali Niemcy i Słowacy. W Bielance zjawił się Wojciech Bolesław Dusza - kpt. żeglugi śródlądowej - którego poszukiwali Niemcy. Kapitan chciał zostać w Bielance, ponieważ niedaleko był las. Dusza był założycielem oddziału partyzanckiego „Szaroty”. To właśnie on wciągnął ojca Władysława Szepelaka do partyzantki. Z jego inicjatywy przeniesiono siedzibę oddziału z Odrowąża do Bielanki. Następnie przez zdradę współtowarzysza Niemcy wpadli na trop oddziału. Władysław razem z matką i stryjem przeszli przez więzienie w Czarnym Dunajcu , w zakopiańskiej willi "Palace" (zwanej Katownią Podhala) i Montelupich w Krakowie. Cała trójka trafiła do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęli matka i stryj. Władysław przetrwał Oświęcim, przeżył Mauthausen i Ebensee. Wyzwolenia przez amerykańskie wojska w maju 1945r. doczekał schorowany, o wadze 37kg, z odmrożeniami i gruźlicą. Reszta rodziny Władysława Szepelaka została zabita w trakcie II wojny światowej.

Władysław Szepelak jest autorem książki: „Ja przetrwałem”. Jest to dzieło, które najbardziej sobie ceni, chociaż napisał również bardzo dużo wierszy, w których zawiera się wspaniałe przesłanie oraz dużo informacji na temat obozu w Oświęcimiu. Jest również współautorem książki: „Podhalanka”, w której zawarł dużo wiedzy na temat II wojny światowej.

 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Raba Wyżna:

Stowarzyszenie Oświatowe „ECHO”

Powstało w 1999 roku w celu oddziaływania na tworzenie w gminie Raba Wyżna edukacji dającej możliwości rozwoju młodego pokolenia. Stowarzyszenie pozyskuje środki na prowadzenie zajęć w świetlicy „Emaus” oraz uczestniczy w programie stypendiów pomostowych dla  zdolnej młodzieży.

 

Stowarzyszenie „Przyjazna Dolina Raby”

Powstało w 2008 roku i ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Za jego pośrednictwem pozyskiwane są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Stowarzyszenie „Aktywni rabianie”

Powstało w 2010 roku w celu kultywowania tradycji regionalnych i wspierania inicjatyw społecznych i gospodarczych miejscowości.

 

Stowarzyszenie regionalne „Sieniawianie”

Powstało w celu rozwijania zainteresowań dzieci i mlodzieży folklorem oraz kultywowanie tradycji regionalnych.

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647